110 ГОДИНА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У ШАПЦУ

Шабачка Средња пољопривредна школа основана је 24. 6. 1904. године под именом Ратарска школа. Приликом оснивања додељено јој је 83 хектара и 88 ари обрадиве земље у непосредној близини града и школе. Уз школу отворен је и интернат у коме су ученици становали бесплатно.

Ратарска школа основана је са идејом да младићима са села пружи савремена знања из пољопривреде, посебно из ратарства, како би то знање након школовања применили на својим имањима. Занимљив је критеријум по коме су ученици примани. Само мушка деца земљорадника којој би по деоби остало најмање 5 хектара обрадиве земље, између 14 и 18 година,здрава, доброг владања и са завршеном основном школом. Прве школске године уписано је 27 ученика.

Ратарска школа била је снадбевена, за то време, савременим справама за потребе ратарске и објектима и првокласном стоком за потребе сточарске производње.


Ратови су два пута пореметили развој Школе. Оба пута Школа је ослобођење дочекала руинирана, са уништеним инвентаром и почињала испочетка.

У школској 1945/1946. стигле су важне новине међу којима је најважнија била одлука да се у Школу могу примати и женска деца.

Школа је од 1926. године носила име Нижа пољопривредна школа, а 1947. године у истој згради отвара се и Средња ветеринарска школа.

Средња пољопривредна школа отворена је 1952., а прва генерација ове школе матурирала је 1956. Од школске 1960/1961. године уводе се три смера: сточарски, ратарски и воћарски. Исте године отвара се Виша пољопривредна школа. Средња губи кабинете и почиње рад у две смене, а 1965. године затворен је и интернат од ког се формира учионички простор.

1963. године Школа постаје Школски центар за пољопривредно образовање, а 1974. мења назив у Пољопривредно-прехрамбени образовни центар „23.октобар“ са пољопривредним, прехрамбеним и ветеринарским смером.

Школске 1977/1978. реформом се уводи усмерено образовање у две фазе. Те године у Школи је било 1096 ученика, што је рекорд у историји Школе. Усмерено се укида школске 1987. године.

1989. Школа мења име у Средња пољопривредна школа „23.октобар“, а данашње име носи од 2006.

У деведесетим годинама прошлог века Школа покушава да у тешким материјалним условима унапреди своје ресурсе. 1998. отварају се мини-пекара и мини-млекара као полигони за практичну обуку ученика прехрамбене струке, а почиње и прва фаза реконструкције школских објеката и парка.

Почетком новог миленијума Школа је обележила 100 година постојања и успешног рада. Предузети су опсежни радови на реконструкцији школске зграде и економије. Гради се и 2005. почиње да ради ученички дом смештајног капацитета од 70 места. Уводе се нови смерови: зоотехничар и техничар хортикултуре, као и смер цвећар-вртлар за децу са посебним потребама. Школа се укључује у реформу средњег стручног образовања и низ пројеката везаних за пољопривреду. Школа се посебно афирмише на пољу производње млека и цвећа. Сарадњом са амбасадом Холандије Школа добија најсавременију шталу за узгој високомлечних крава, пројектима прекограничне сарадње унапређују се ратарска и цвећарска производња, а економија постаје извор прихода за ученичке потребе.

Школу данас похађа 521 ученик у 25 одељења и 9 смерова: пољопривредни, ветеринарски и прехрамбени техничар, зоотехничар, техничар хортикултуре, прерађивач млека, месар, пекар и цвећар-вртлар за ученике са посебним потребама.

Теоријска настава се одвија у две одвојене школске зграде у кабинетима и учионицама опште намене. Практична настава одвија се на школској економији, у наменским објектима, кабинетима за извођење стручне праксе и мини-погонима пекаре и млекаре. Школа има и 112 хектара земље која се обрађује, као и за то потребну механизацију.

Од школске 2010/2011. Школа образује ученике по новим наставним плановима и програмима. То подразумева нов начин праћења, примену нових метода у настави и професионално усавршавање. Поред стицања знања и стручних вештина, посебна пажња у Школи поклања се свестраном хуманистичком развоју личности ученика што се огледа у сарадничком односу ученика и запослених и атмосфери међусобног уважавања.Образовне циљеве остварује стручан и мотивисан наставнички кадар усмерен на потребе и интересе својих ђака. Бројне награде на струковним такмичењима доказ су квалитетног и континуираног рада са ученицима.

Школа организује различите облике ваннаставних активности у које се ученици укључују у складу са својим интересовањима.

2014. године Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац слави 110 година постојања и успешног рада. И у години јубилеја Школа пред себе ставља велике и важне циљеве: даље унапређивање и осавремењивање наставног процеса, унапређивање школских ресурса и школског простора, развој сарадње са другим школама земље и региона и повезивање са свим субјектима који могу допринети напретку Школе.