KONTAKT

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ - ФУНКЦИЈАТЕЛЕФОН
Тања Николић - управник дома066/88-000-10
015/349-885
Адриана Машић - васпитач у дому066/88-000-47
Драгослав Јовановић - васпитач064/163-63-33
Александра Марковић - васпитач065/50-11-065
Ђорђе Алексић - васпитач065/33-34-510
Јелена Вујанић - васпитач063/43-74-11

mail : dompoljskole@ptt.rs

Tel : 015/349-884