СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ УЧЕНИКА У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Списак је састављен на основу редног броја пријаве ученика који су конкурисали запријем у Дом ученика у првој расподели, односно у периоду од 3. до 14. јула 2023. године.

РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ (АВГУСТОВСКИ РОК)

И 9. АВГУСТ ПРИЈАВА РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА – 22. АВГУСТ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА 23. АВГУСТ ПРИЈАВА МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА24. АВГУСТ 9:00h МАТУРА – СРПСКИ ЈЕЗИК25. АВГУСТ 10:00h МАТУРСКИ ТЕСТ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ26. АВГУСТ МАТУРСКИ

Упис у први разред

Први круг уписа – четвртак и петак 14. и 15.07.2022. године од 08 – 15 часова Други круг уписа – субота 16.07.2022. године од 08 – 15 часова ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС: ПРИЈАВА ЗА УПИС –  ПОПУЊЕНА, УПИСАТИ   E-MAIL AДРЕСУ ОРИГИНАЛНО  СВЕДОЧАНСТВО