ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ РОК 2023/2024.

ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА – 3. И 4. ЈУН 2024.ПОЛАГАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА – 10. – 18. ЈУН 2024. ПРИЈАВА МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА – 4. ЈУН 2024. МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК – СРПСКИ ЈЕЗИК – 6. ЈУН 2024. У 8hМАТУРА – ПРАКТИЧНИ

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ УЧЕНИКА У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Списак је састављен на основу редног броја пријаве ученика који су конкурисали запријем у Дом ученика у првој расподели, односно у периоду од 3. до 14. јула 2023. године.