РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА БИЋЕ ОДРЖАН У ПОНЕДЕЉАК, 31.08.2020.
ГОДИНЕ И ТО ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:
У 10 ЧАСОВА

 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
 • ЗООТЕХНИЧАР
 • И ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
  У 11 ЧАСОВА
 • РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ / УЗГАЈИВАЧ СПОРТСКИХ КОЊА
 • ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
 • ПЕКАР / МЕСАР
 • ЦВЕЋАР – ВРТЛАР ( УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ )

ОД 1.СЕПТЕМБРА УЧЕНИЦИ ЋЕ ПОХАЂАТИ НАСТАВУ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПOРЕДУ:
ПРВА ГРУПА – ОД 1. ДО 4. СЕПТЕМБРА 2020.

 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ( ПРВИХ 12 УЧЕНИКА )
 • ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР( ПРВИХ 15 УЧЕНИКА )
 • РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
 • ПЕКАР
  ДРУГА ГРУПА – ОД 7. ДО 11. СЕПТЕМБРА
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ( ДРУГИХ 13 УЧЕНИКА )
 • ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ( ДРУГИХ 15 УЧЕНИКА )
 • УЗГАЈИВАЧ СПОРТСКИХ КОЊА
 • МЕСАР
  ОДЕЉЕЊА КОЈА СВАКИ ДАН ИДУ У ШКОЛУ:
 • ЗООТЕХНИЧАР
 • ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
 • ЦВЕЋАР / ВРТЛАР ( УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ )

СПИСКОВИ ДЕЦЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА