• 9. И 10. АВГУСТ – ПРИЈАВА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
  • 11. АВГУСТ – ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА
  • 16. – 20. АВГУСТ – ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ , РАЗРЕДНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА
  • 23. АВГУСТ – ПРИЈАВА МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
  • 24. – 27. АВГУСТ – ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И
    ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ПРИЈАВЕ ИСПИТА СУ ОД 9 ДО 13 ЧАСОВА

РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АВГУСТОВСКИ РОК