ПОНЕДЕЉАК, 16. АВГУСТ 2021.

8:00 СРПСКИ ЈЕЗИК – писмени  
9:00 ФИЗИКА В.Степановић, Ј.Милутиновић
8:30 МУЗИЧКО Б.Абазовић, М.Ристивојевић
11:30 ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ( вет.тех. I) З.Петковић, Т.Томић, С.Ристановић

УТОРАК, 17. АВГУСТ 2021.

8:00 СРПСКИ ЈЕЗИК – усмени  
11.00 ХЕМИЈА  
8:30 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ОРГАНИЗАЦИЈА СА МЕНАЏМЕНТОМ Д.Поповић, Б.Шубашић, Д.Јовановић
8:00 – ЗООХИГИЈЕНА – ИСХРАНА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА Д.Гератовић, Д.Ђукић, С.Ристановић
8:30 ФИЗИЧКО  

СРЕДА,18. АВГУСТ 2021.

8:30 ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  
9:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – писмени  
11:00 МАТЕМАТИКА – писмени  
12.00 БИОЛОГИЈА  
9:00 -ФИЛОЗОФИЈА -УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  

ЧЕТВРТАК, 19. АВГУСТ 2021.

9:00 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – усмени  
11.00 МАТЕМАТИКА – усмени  
12:00 – ГЕОГРАФИЈА – ИСТОРИЈА  

ПЕТАК, 20. АВГУСТ 2021.

10:30 АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА  
9:00 – СИРАРСТВО – КВАРЕЊЕ И КОНЗЕРВИСАЊЕ – ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА – ЕНЗИМОЛОГИЈА Ж.Јокић, А.С.Марковић, С.Тодоровић
9:30 – СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА – ХИГИЈЕНА И НЕГА ЖИВОТИЊА – АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА -ПЧЕЛАРСТВО – СПОРТСКО КОЊАРСТВО – ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( зоотех.  I и  IV ) Д.Ђукић, Д.Гератовић, Б.Шубашић, С.Ристановић, Д.Јовановић

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ТРЕБА ДА ПРИСУСТВУЈУ

 ПОЛАГАЊУ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА И РАЗЛИКЕ ПРЕДМЕТА