Први круг уписа – четвртак и петак 14. и 15.07.2022. године од 08 – 15 часова

Други круг уписа – субота 16.07.2022. године од 08 – 15 часова

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  • ПРИЈАВА ЗА УПИС –  ПОПУЊЕНА, УПИСАТИ   E-MAIL AДРЕСУ
  • ОРИГИНАЛНО  СВЕДОЧАНСТВО  О  ЗАВРШЕНОЈ  ОСНОВНОЈ   ШКОЛИ  И  УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ  ЗАВРШНОМ  ИСПИТУ
  • СВЕДОЧАНСТВА ИЗ ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
  • ИЗВОД  ИЗ  МАТИЧНЕ  КЊИГЕ  РОЂЕНИХ
  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ
Упис у први разред