Списак је састављен на основу редног броја пријаве ученика који су конкурисали за
пријем у Дом ученика у првој расподели, односно у периоду од 3. до 14. јула 2023. године.

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ УЧЕНИКА У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
Tagged on: