« од 7 »

Јеловник корисника услуга је усклађен са нормативима исхране ученика у установама ученичког и студентског стандарда – Стандарди норматива и јела – Исхрана ученика и студената, које је прописало Министарство просвете, одсек за ученички и студенстски стандард. Обезбеђује се да јеловник квантитативно и квалитативно задовољи потребе ученика. Сви ученици Дома имаће обезбеђена три оброка са избором најмање два јела током целе школске године.

Храна и намирнице које се користе у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенско стање у кухињи, једном месечно се контролише од стране Завода за јавно здравље Шабац, Студентске поликлике и санитарне инспекције. Васпитачи имају свакодневну обавезу да разговорима са ученицима прате њихово задовољство квалитетом пружања ове услуге.