Општи смер у области пољопривреде, производње и прераде хране. Смер прима 24 ученика.

Стручним образовањем ученик се оспособвљава за планирање, организовање и спровођење биљне и сточарске производње. Ово оспособљавање врши се путем стручних предмета који су заступљени у све четири године школовања:

  • Педологија и агрохемија
  • Заштита биља
  • Пољопривредна техника
  • Биљна производња
  • Наводњавање
  • Сточарска производња
  • Предузетништво
  • Професионална пракса

Примена стеченог знања у клупи, практично се примењује на школској економији кроз практичну, блок наставу и професионалну праксу. 100 ha земље, воћњаци, штале, стакленици, пластеници, све пољопривредне машине ученицима омогућавају да стекну практичне вештине из области ратарства, повртарства, цвећарства, воћарства, виноградарства, сточарства, заштите биља и пољопривредне технике. Ученици у току школовања у оквиру практичне наставе имају и обуку вожње трактора.

Ђак генерације овог смера, на крају школовања добија награду од 500 еур из фонда породице Бошковић.

По завршетку школовања, ученици стичу знање пољопривредни техничар са којим се могу запослити или наставити школовање на свим факултетима, високим и вишим школама.