Број ученика овог смера у првом разреду је 24. Ученици овог смера се обучавају у лабораторијским условима, путем савремених метода учења и директним учешћем у производњи у школској пекари и млекари, као и у погонима градских предузећа и установа:

  • Водовод
  • Млин
  • Регионални завод
  • Приватним пекарама и месарама

Теоријска настава се одвија у новим учионицама и кабинетима опремљеним лабораторијском опремом. Ту се ученици демонстративно, појединачно или групно, оспособљавају за будуће занимање кроз физичка, хемијска и микробиолошка испитивања прехрамбених производа. Рад се остварује кроз добру и отворену комуникацију са ученицима.

Ученици овог смера учествују на струковним такмичењима.

По завршетку школовања, стиче се диплома прехрамбеног техничара која оставља могућност запослења или даљег школовања на високим школама и факултетима у струци и ван ње.