У току трогодишњег школовања, ученици стичу знања и вештине о преради млека. Практична настава се обавља у школској мини-млекари, капацитета 250l млека.

Обучавају се за производњу пастеризованог млека, јогурта, киселог млека, сира кришке и ситног сира. Производи из мини-млекаре се могу купити у школском ресторану.