cheadle hulme dating apps 2022 hook up sites near horley bbw dating newburn free dating websites mosman nsw single hennef

Ученик овог смера постаје искусан шофер погонских машина за привређивање као што су комбајн, трактор, сејачица, косачица и машине намењене за брање узгајаних култура. Бави се превентивним мерама и чисти машине како не би дошло до квара уређаја.

Радно место је углавном везано за отворен простор и често је изложен атмосферским падавинама па је опремљеност адекватном радном опремом неопходна.