Ученик овог смера постаје искусан шофер погонских машина за привређивање као што су комбајн, трактор, сејачица, косачица и машине намењене за брање узгајаних култура. Бави се превентивним мерама и чисти машине како не би дошло до квара уређаја.

Радно место је углавном везано за отворен простор и често је изложен атмосферским падавинама па је опремљеност адекватном радном опремом неопходна.