« од 18 »

Слободне активности афирмишу културне и креативне вредности, негују дух младих људи, конкретизују индивидуалне афинитете одвојено од непосредних обавеза. Ефекти активног и ефикасног провођења слободног времена су: опуштање, уживање, спонтаност, развијање колективизма, подстицање самоспознаје и индивидуалности, самосталности. Дом нуди широк спектар могућности за остваривање и задовољавање потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика кроз културно-уметничке и спортске секције.

Културно-уметничке секције

Литерарно-новинарска – васпитач Ања Ризнић

Литерарно-новинарска секција током године припрема зидне новине, разноврсне тематске паное и плакате, поетске вечери које имају за циљ развијање и неговање талента и интересовања за писано изражавање у две донекле различите области – књижевно-уметничкој и новинарској. Скоро сви чланови секције испољавају се у оба вида стваралаштва.

Рецитаторска секција – васпитач Татјана Јокић

Рецитаторска секција окупља ученике који желе да се баве рецитовањем (казивањем лепих речи), али желе и да развијају тимски рад и у њему проналазе задовољство. Посебну пажњу ћемо посветити развијању смисла за креативно испољавање и развијање младих – њихове маште, мисли, осећања и многих позитивних особина, воље и карактера.

Драмска секција – васпитач  Ања Ризнић

Драмска секција ће окупљати ученике који желе да се баве глумачким позивом, али желе и да развијају тимски рад и који у њему налазе задовољство. Посебну пажњу ћемо посветити развијању смисла за драмски израз. Руководиоци секције имају задатак да подстичу ученике да развијају своје креативне способности, као и да откривају лепоту тимског рада, као и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика.

Фолклорна секција – васпитач Милена Ђаковић

Циљеви секције су: увежбање одређених кореографија; неговање покрета и правилног држања тела; развијање осећаја за ритам; упознавање и неговање традиције нашег фолклора У оквиру фолклорне секције ученици се постепено уводе у свет традиције и културне баштине увежбавајући кореографије “Игре из Србије”. У циљу упоређивања професионалног и аматерског играња, имају могућност да погледају наступе КУД Абрашевић – Шабац. Ученици неколико пута недељно увежбавају кораке бројних кореографија.

Ликовна секција – васпитач Мирјана Шешић

Ликовна секција има за циљ неговање културе уметничког изражавања ученика Дома и задовољавање интересовања ученика у области ликовне уметности. У оквиру ликовне секције ради мањи број ученика од прве до четврте године. Кроз самосталан рад ученика могу се уочити активности сваког појединца и склоности за ликовно изражавање. Ученици ће радити различите теме и технике. Чланови секције ће радити на естетском уређењу дома. Ученици ће посећивати изложбе на којима ће се упознати са делима разних уметника, која им помажу при властитим креацијама.

Еколошка секција – васпитач Татјана Јокић

Еколошка секција има за циљ подизање нивоа свести о значају очувања животне средине, развијање еколошке културе ученика кроз одговорно понашање и активно учешће у очувању природне равнотеже како своје непосредне околине, тако и читаве планете.

 

Музичка  секција – васпитач Мирјана Шешић

Музичка секција у свом раду може у великој мери да уђе у тајне музичке уметности и да обезбеди интелектуално испољавање и развијање младих – њихове маште, мисли и осећања, воље и многих позитивних особина. Часови музике подстичу ученике на истанчане мисли и емоције. У оквиру рада секције, изузетно важан корак је избор музичких композиција.

Циљ рада ове секције је креативно испуњавање слободног времена., као и њихово музичко усавршавање. 

Спортске секције

Спортске секције су првенствено усмерене на рекреацију њених чланова, развој свести о властитој способности, стицање техничко-тактичких знања из кошарке и одбојке, поштовање правила игре, неговање фер-плеја и међусобне солидарности. Наведени циљеви остварују се кроз редовна одржавања секција сваке недеље, као и организовање сусрета између васпитних група.

Стонотениска секција – васпитач Данило Цветић

Стони тенис је спортска слободна активност за коју се ученици опредељују на основу својих интересовања, склоности и способности.Идеална спортска активност за рекреативно бављење спортом.

Фудбалска секција – васпитач Данило Цветић

Програм рада фудбалске секције се реализује у току целе школске године и усмерен је ка усвајању основних елемената фудбалске технике и тактике, кроз подизање свести о здравом начину животу. На регионалном такмичењу Домијада које се организују сваке школске године, Дом представљају женска и мушка фудбалска екипа.

Секција шаха – васпитач Милена Ђаковић

Шах је игра која учи децу вредностима озбиљног рада, средство за вежбу решавања проблемских ситуација. Он доприноси јачању самопоштовања, развоју когнитивних вештина и изграђује тимски дух.  Циљеви рада шаховске секције су да ученици кроз игру: развијају  когнитивне вештине; јачају самопоуздање кроз самоостваривање; изграђују тимски дух; развијају концентрацију, визуелизацију, одмереност, апстрактно мишљење, планирање; вежбају решавање проблемских ситуација.

Поред секцијског рада, ученицима је понуђен низ интересантних садржаја којима се испуњава значајан део слободног времена. Живот ученика у дому је садржајан, креативан и динамичан. Наши ученици са пуним еланом учествују, али и иницирају многе активности, што указује на њихову потпуну адаптираност и позитиван став према боравку у ученичком дому.

Вршњачки тим – педагог Слађана Игњатовић

У Дому ученика, сваке школске године се формира Вршњачки тим. У оквиру васпитне групе, бирају се чланови Вршњачког тима који су дружељубиви, комуникативни, креативни, стрпљиви, толерантни и ненасилни. Ко добије највише гласова и поверење ученика, улази у Вршњачки тим. Прави се план активности и креће се у акцију. Вршњачки тим пролази обуку и док учи добро се забавља на радионицама. Циљеви Вршњачког тима су: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности.

Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности – другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости. Задатак ментора је да прати рад тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у својој васпитној групи.