Слободне активности афирмишу културне и креативне вредности, негују дух младих људи, конкретизују индивидуалне афинитете одвојено од непосредних обавеза. Ефекти активног и ефикасног провођења слободног времена су: опуштање, уживање, спонтаност, развијање колективизма, подстицање самоспознаје и индивидуалности, самосталности. Дом нуди широк спектар могућности за остваривање и задовољавање потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика кроз секције:

 1. литерарно-новинарска и драмско-рецитаторска секција – васпитач Драгослав Јовановић, проф.
  • Литерарно-новинарска секција током године припрема зидне новине, разноврсне тематске паное и плакате (нпр. поводом Дана Светог Саве; плакат на тему еколошког рециклирања…), поетске вечери имају за циљ развијање и неговање талента и интересовања за писано изражавање у две донекле различите области – књижевноуметничкој и новинарској. Скоро сви чланови секције испољавају се у оба вида стваралаштва..
  • Драмско-рецитаторска секција Чланови секције постигли су изванредан успех одушевивши публику и жири на Регионалној Домијади у Крушевцу, где су освојили два прва места – за најбоље извођење сценског дела најбољу женску улогу. Кроз говорење, рецитовање, глуму и јавне наступе подстиче ученике да се упознају са властитим потенцијалима којих можда и нису били свесни. Секција сарађује посебно са литерарно-новинарском и плесном секцијом. Драмска група освојила је сјајно друго место на Републичкој Домијади у Нишу 2012. И Јагодини 2013.
 2. плесна секција – васпитач Адриана Машић
  • Плесна секција се реализује уз помоћ стручног сарадника (Љиљана Стојановић, проф.) и усмерена је на развијање плесне културе кроз испитивање могућности и склоности ученика за игру и плес. У оквиру секције, Домци се баве неговањем покрета, правилним држањем тела и увежбавањем корака модерног плеса.
 3. Фолклорна секција – васпитач Адриана Машић
  • У оквиру фолклорне секције ученици се постепено уводе у свет традиције и културне баштине увежбавајући кореографије “Игара из Србије” уз стручну помоћ кореографа Николе Станојевића. У циљу упоређивања професионалног и аматерског играња, имају могућност да погледају наступе КУД Абрашевић – Шабац. Ученици два пута недељно увежбавају кораке бројних кореографија.
 4. Ликовна секција – васпитач Адриана Машић
  • Ликовна секција има за циљ неговање културе уметничког изражавања ученика и задовољавања интересовања ученика у области ликовне уметности. Ученици посећују уметничке изложбе на којима се упознају са делима разних уметника, која им помажу при властитим креацијама. Чланови ликовне секције излажу своје радове на регионалним и републичким домијадама.
 5. Спортске секције – васпитач Александра Марковић и Ђорђе Алексић
  • Спортске секције су првенствено усмерене на рекреацију њених чланова, развој свести о властитој способности, стицање техничко-тактичких знања из кошарке и одбојке, поштовање правила игре, неговање фер-плеја и међусобне солидарности. Наведени циљеви остварују се кроз редовна одржавања секција сваке недеље, као и организовање сусрета између васпитних група.

Поред секцијског рада, ученицима је понуђен низ интересантних садржаја којима се испуњава значајан део слободног времена. Посебно истичемо рад Карневалске групе којом руководи васпитач Драгослав Јовановић, проф. Ова група је постала заштитни бренд наше школе. Она редовно осваја прва места на међународним карневалима. Група је путовала и ван граница наше земље и репрезентовала школу, град и државу Србију. Били су у Бугарској и Републици Словенији одакле доносе прелепе утиске и успомене.

Живот ученика у дому је садржајан, креативан и динамичан. Наши ученици са пуним еланом учествују, али и иницирају многе активности, што указује на њихову потпуну адаптираност и позитиван став према боравку у ученичком дому.