У циљу квалитетног коришћења слободног времена, у Дому се организује низ активности које су усмерене ка подстицању креативности ученика, развоју личности, забави, разоноди и рекреацији.

Задаци у оквиру овог програмског подручја, односе се на:

  • Стицање практичних сазнања о односу пасивног и активног одмора
  • Оспособљавање за самосталну организацију слободног времена
  • Благовремено информисање и омогућавање коришћења најважнијих објеката неопходних за осмишљавање слободног времена у животној средини ученика
  • Припрему и учествовање ученика на такмичењима и смотрама стваралаштва младих
  • Обиласке знаменитости у граду и ближој околини