У циљу квалитетног коришћења слободног времена, у Дому се организује низ активности које су усмерене ка подстицању креативности ученика, развоју личности, забави, разоноди и рекреацији.

Задаци у оквиру овог програмског подручја, односе се на:

  • Стицање практичних сазнања о односу пасивног и активног одмора
  • Оспособљавање за самосталну организацију слободног времена
  • Благовремено информисање и омогућавање коришћења најважнијих објеката неопходних             за осмишљавање слободног времена у животној средини ученика
  • Припрему и учествовање ученика на такмичењима и смотрама стваралаштва младих
  • Обиласке знаменитости у граду и ближој околини

Циљеви слободног времена у дому су  развој личности, одмор, забава и разонода. Задатак Дома је да понуди услове за остваривање и задовољавање потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика, а задатак васпитача да омогући ученику квалитетно испуњавање његовог слободног времена уз информисање, саветовање, упућивање и објашњавање.

Улога васпитача је да понуђеним садржајима предупреди пасивност и осећај празнине у времену ученика којим они релативно располажу. Ученици поред културних и других садржаја које пружа град могу своје потребе задовољити учествовањем у секцијама.

Дом има разноврсну понуду садржаја. Поред секција, у Дому се организују посете установама: Културни центар Шабац, Народни музеј Шабац, Библиотека шабачка, Канцеларија за младе града Шапца, Шабачко позориште и др. Осим тога организују се обиласци града и појединих знаменитости.

Ученици у слободно време, реализују активности попут хуманитарних акција „Чеп за хедикеп“, „Колач за друга“, „Осмомартовска акција“, акције „Тајни Деда Мраз“ и др.