Средња пољопривредна школа са домом ученика у Шапцу образује ученике у области хортикултуре већ 10 година. Tехничар хортикултуре је занимање 4 степена, наредне школске године на овај смер може се уписати 30 ученика.

Стручним образовањем овај образовни профил ученике оспособљава за:

 • производњу цветних култура и њихову примену у екстеријеру и ентеријеру
 • производњу декорастих дрвенастих врста и њихову примену на зеленим површинама
 • уређење зелених површина и дворишта
 • израду вртних и сопствених фонтана
 • производњу лековитог биља и његову примену
 • израду цветних аранжмана

Оспособљавање ученика са врши кроз стручне предмете у сва 4 разреда:

 • агрохемија са физиологијом биља
 • педологија
 • цвећарство
 • декоративна дендрологија
 • паркарство
 • лековито и зачинско биље
 • заштита биља и биодекорације.

Примену стечених знања у клупи, ученици проверавају на школској економији, у стакленику, у школском парку, а веома често и на зеленим површинама у граду па чак и ван њега.

У току школовања техничара хортикултуре, они највреднији и најбољи често имају могућност да своја знања и вештине покажу на разним такмичењима, која се организују на републичком нивоу, по неколико пута у току школске године. Са ових такмичења доста често су се враћали са освојеним 1. 2. или 3. местом, што говори доста о степену образовања и оспособљености ученика овог смера.

По завршетку школовања, техничари хортикултуре могу радити у: цвећарама, расадницима, градском зеленилу, а могу се и самоорганизовати на својим већим или малим поседима, где се могу бавити производњом декоративних биљака или пак пружати услуге подизања, неговања и одржавања зелених површина, пре свега приватних дворишта.

Они који желе да наставе своје школовање могу то учинити у овој струци тако што ће уписати пејзажну архитектуру или хортикултуру у Београду или Новом Саду или пак уписати се на било који дриги факултет, јер по завршетку овог смера имају проходност на све факултете.