Образовање траје три године. Уз надзор профеосора и инструктора, ученици све сами раде. Имају најбољњ услове а по узору на партнерску школу у Француској, урађена је и опремљена хала за јахање.

Средња пољорпивредна школа са домом ученика је једина школа у Србији која образује овај профил.