У Средњој пољопривредној школи са домом ученика у Шапцу, уписују се два одељења ветеринарских техничара. Овај образовни профил реформисан је 2002.године, а ми смо прву генерацију огледног одељења уписали школске 2004/05. године.

Успех ученика праћен је на републичком нивоу и наши ученици су све четири године школовања били на првом месту, са средњом оценом 3,90.

Школске 2011/12. године, огледна одељења су ушла у редовни образовни систем. Циљ реформисаног образовног профила је да оспособи ученика за активно и одговорно ангажовање на свим пословима у складу са компетенцијама ветеринарског техничара, које су прецизно дефинисане задацима и стандардима струке.

Предност реформисаних одељења у односу на класична је у томе што се ради са мањим бројем ученика, а на вежбама се деле на групе, тако да професор може много више времена да посвети сваком ученику.

Концепција наставног програма предвиђа већи фонд часова стручних предмета и практчне наставе. Ученици обављају практичну наставу у ветеринарском кабинету, на школској економији, у Ветеринарској станици и Ветеринарском специјалистичком институту. Такође имају и стручне посете фармама, сајмовима и изложбама животиња.

Овај образовни профил одликује се увођењем организационих новина као што су: изборна настава, информационе технологије и предузетништво. Увођењем изборне наставе, ученик има могућност да самостално креира свој образовни процес. Ако се определи за студије ветерине, као изборни предмети понуђени су:

  • биологија
  • хемија
  • физика

Од стручних предмета могу се определити за:

  • патологију пчела
  • патологију риба
  • спортско коњарство
  • патологију егзотичних животиња
  • кинологију
  • хигијену намирница животињског порекла
  • аграрни туризам.

Новим програмом је предвиђено да ученици овладају информационим технологијама и да се у том правцу усавршавају и путем интернета прате достигнућа у области науке. Новина је предузетништво, обавезни предмет у IV разреду, који ученицима даје неопходно знање о менаџменту у ветерини.

Наши ученици постижу одличне резултате на Републичком такмичењу ветеринарских техничара. Последње четири године заузели смо два пута прво и два пута друго место у конкуренцији од 29 школа.

Након завршене средње школе велики број ученика уписује факултете и успешни су студенти. Ове године наши ученици су били први на ранг листи Факултета ветеринарске медицине.

У школи је активна и ветеринарска секција у којој се проучава интересантна област узгој и нега егзотичних животиња.