Ред.бр.ЗапослениРадно место
1.Николић Тањапомоћник директора у установи ученичког стандарда
2.Игњатовић Слађанастручни  сарадник-педагог у установи ученичког стандарда
3.Ризнић Ањаваспитач
4.Ђаковић Миленаваспитач
5.Шешић Мирјанаваспитач
6.Цветић Даниловаспитач
7.Јокић Татјана васпитач
8Ралић Аницаадминистративни радник
9.Марјановић Душицаеконом
10.Гавриловић Светланакувар
11.Карић Јованкакувар
12.Ловчевић Светланакувар
13.Кузмановић Биљанапомоћни кувар
14.Адамовић Верапомоћни кувар
15.Гајић Љубицамагационер
16.Гајић Мирјанарадник у вешерају
17.Симић Владанкаспремачица
18.Гератовић Дијанаспремачица
19.Антонић Радерадник обезбеђења без оружја
20.Мартиновић Александаррадник обезбеђења без оружја